Projects Directory : Calculadora de envío - Jigoshop - Calcular a media de vendas e mostrar o cálculo.